Rullskridskor och skateboards ska bäras

 

Du måste ta av dig rullskridskorna när du stiger ombord på
kollektiva färdmedel. Också rullbräden måste bäras. Det är helt
förbjudet att använda dem under resan. ”Ibland lyckas någon slinka
in med rullskridskorna på genom bakdörren på spåran. Förarna tar
itu med saken för passagerarsäkerhetens skull, inte för att retas”,
konstaterar trafikmästare Eija Tuomonen vid HST-Spårvägstrafiken.

Orsaken är klar: Om spårvagnen plötsligt måste bromsa in,
rullar den som står på skridskor eller balanserar på ett rullbräde
lätt i väg. Risken finns att han eller hon skadar sig själv eller
andra.

Brädena och skridskorna ska transporteras så att ingen ens i
misstag snavar på dem. Inte heller ska de av sig själv få rulla
iväg. Inte heller bör de i någon högre grad få störa andra
passagerare.

”Rullskridskor och rullbräden har smutsiga hjul. Nog måste
man kunna ta hänsyn till andra och bära dem så att inte någon
annans kläder blir smutsiga”, påpekar Tuomonen.

Ta cykeln med när du åker kollektivt

Det är igen dags för fint cykelföre. Om du beslutar dig för att
åka en litet längre tur kan du göra det lättare för dig genom att
åka kollektivt en del av färden.

Du får ta cykeln med på metron, på Sveaborgsfärjan och
utanför rusningstiderna (kl. 7–9 och 15–18) på närtågen. Att
transportera cyklar på färjan är dock avgiftsbelagt. Cyklar får
inte tas med på bussar eller spårvagnar.

”Dörrarna och gångarna i metron är bredare. Tvära
inbromsningar sker dessutom mera sällan i dem, eftersom de inte på
samma sätt som spårvagnar och bussar rör sig bland all annan
trafik”. förklarar Eija Tuomonen.

Cyklar måste ledas på perrongen och skateboards och skridskor
måste bäras. Det är inte värt att försöka ta cykeln med i
rulltrapporna, den transporteras bäst med hiss.

När du susar omkring med rullskridskor eller rullbräde i stan
lönar det sig att se upp för spårvagnarna.

”Spårorna kräver långa bromssträckor och om du åker för hårt
kan du ge förarna hjärtklappning.”