Säkerheten tema på Världen i byn-festivalen

HRT ordnar en paneldiskussion om säkerhet söndagen 27.5 kl.
13.20–14.00 på Taiga-scenen. Är det tryggt att åka kollektivt och
tryggt att arbeta i de kollektiva färdmedlen? Vad kan var och en av
oss göra för att öka säkerheten? Välkommen för att lyssna och
medverka!

I paneldiskussionen deltar Sami Aherva, som ansvarar för
säkerhetsfrågor vid HRT, gruppchefen för biljettkontrollanterna
Jaana Juvonen, busschaufförernas arbetarskyddsfullmäktig Kari
Kytömaa och biträdande stadsdirektör Pekka Sauri.

Speakers är Magnus och Petski, välbekanta från radio och TV. De
tycker det är väl värt att komma med: ”Panelen kommer att vara
givande och ge perspektiv på saken. Det finns många som aldrig
någonsin har hört hur de som kontrollerar biljetter eller
busschaufförerna funderar på säkerheten i kollektivtrafiken.”

”Kollektivtrafiken spelar en stor roll i livet och det är
viktigt att var och en kan känna sig lugn och trygg under resorna.
Att göra det trivsammare är en gemensam angelägenhet för oss alla.
Det vore bra om människor t.ex. skulle säga till direkt om någon
uppför sig illa, eftersom det troligen stör alla andra också”,
funderar speakerduon.  

Säkerhet – kvalitet på vardagen

I diskussionen kommer många aktuella säkerhetsfrågor att tas
upp. Det är mycket som inverkar på säkerheten i kollektivtrafiken:
Den byggda miljön, färdmedlens egenskaper och utrustning,
utbildning och instruktioner för personalen, bevakning och
larmsystem. 

”Vi har redan länge arbetat för säkerheten, den hör till de
alldeles grundläggande kvalitetsfaktorerna i kollektivtrafiken”,
berättar Sami Aherva, som medverkat till säkerhetsstrategin vid
HRT. ”Just nu fokuserar vi på att öka busschaufförernas säkerhet
med säkerhetshytter, kamerasystem med inspelning och
larmförbindelser.”

Hur man skall handla i en problemsituation kräver insikt av
personalen, säger Jaana Juvonen och Kari Kytömaa. ”Vi får
utbildning i att förutse läget och i hur vi skall tampas med och
klara av det. Vi drar nytta av alla våra tidigare erfarenheter”,
konstaterar Juvonen, som arbetar vid biljettkontrollen.

En reggae för Resfred avslutar kampanjen

Budskapet i HRT:s kampanj Resfred, som avslutas vid Världen i
byn-festivalen, går ut på att ingen skall uppföra sig illa eller
sårande i de kollektiva färdmedlen. Alla borde få resa eller arbeta
i fred, utan att behöva oroa sig för att störas eller trakasseras,
varken fysiskt eller verbalt.

Redan över 5 500 önskningar har skickats in till
Resfredskampanjens webbplats Matkarauhaa.fi. Önskningar kan lämnas
in fram till 20 maj. Ännu därefter kan du under hela Världen i
byn-festivalen delta på HRT:s avdelning i tältet Möjligheternas
torg. Samtidigt kan du delta i utlottningen och vinna resor för ett
helt år.

En bok har sammanställts utgående från önskningarna. Den ges
till biträdande stadsdirektör Pekka Sauri söndagen 27 maj kl. 12.30
på scenen Savanni. Därefter bjuder HRT på en gratiskonsert med
populäre Jukka Poika & Sound Explosion Band.

Du kan se hela festivalprogrammet
här.