Sommartidtabellerna delas inte ut till hemmen, ingen tidtabellsbok alls för Helsingfors

I sommar inleds ett försök i Esbo och Vanda med att endast
distribuera tidtabellsböckerna via
serviceställena och biblioteken. Esbo och Vanda
sommarböcker trycks alltså, men delas inte ut till hushållen. Under
den första veckan i juni distribueras tidtabellsböckerna för Esbo
och Vanda också i Kampens terminal; på torsdagen och fredagen
7–8.6.

I sommar kommer tidtabellerna i Helsingfors att försöksvis
endast distribueras på lösblad och elektroniskt. Tidtabellerna för
Helsingfors kommer alltså inte alls ut i bokform. Linjevisa
tidtabeller på lösblad finns att få ombord på fordonen och på HRT:s
serviceställen fr.o.m. 28.5. Sommartidtabellerna börjar gälla den
18.6.

Vinterböckerna kommer ut i augusti

Tidtabellsboken för vintersäsongen i Helsingfors kommer igen ut
i augusti, men den delas inte ut till hushållen. Den kan avhämtas

HRT:s serviceställen och på biblioteken i
Helsingfors. I augusti delas tidtabellsböcker också ut vid
temporära distributionsställen i Östra centrum och på Kompassplanet
vid Järnvägstorget.

Esbo - och Vandaböckerna trycks upp och delas ut till hemmen
i augusti på vanligt sätt.

HRT distribuerar för närvarande över en miljon
tidtabellsböcker om året. En bok som delas ut till alla hushåll är
ekologiskt sett inte det bästa alternativet för att förmedla
information om tidtabellerna. Dessutom föråldras boken rätt snabbt.
Tillförlitligheten lider, eftersom det inte är möjligt att lägga
till ändringar i tidtabellerna som görs mitt under pågående
säsong.

Aktuell information genom elektroniska tjänster

Uppdaterad information om tidtabellerna finns numera på webben.
Allt flera passagerare söker fram informationen där. Webbtjänsterna
är populära, eftersom de är praktiska, tillförlitliga och alltid up
to date. För passagerare som ännu inte utnyttjar webben finns
tidtabellerna på hållplatserna på papper och på de elektroniska
skärmarna samt som lösblad ombord på fordonen och på
serviceställena.

 

Besluten om den fortsatta utdelningen av tidtabellsböckerna
fattas utgående från årets erfarenheter.