Vänliga leenden, gott uppförande och hänsyn – mera sådant i kollektivtrafiken önskar passagerarna

Kampanjen Resfred avslutades i söndags på festivalen Världen i
byn. Kampanjen var ett samarbetsprojekt mellan HRT och många andra
aktörer i kollektivtrafiken. De samlade önskningarna om Resfred,
som passagerarna lämnat in till dess, gavs ut i bokform.

– Passagerarna önskade i synnerhet mera hänsynstagande till
andra i kollektivtrafiken och lyfte fram vikten av ett gott
uppförande, konstaterade Suvi Rihtniemi, verkställande direktör vid
HRT, vid kampanjavslutningen på festivalens huvudscen.

 

Var och en kunde lämna in sitt önskemål om Resfred under
våren lopp till HRT: s webbsida Matkarauhaa.fi. Sammanlagt 5 689
önskningar kom in. Det var dessutom ännu möjligt att önska Resfred
på HRT:s avdelning på festivalen Världen i byn. Före kl. 12 på
söndagen hade festivalgästerna redan skrivit in över 600
önskningar.

 

Passagerarna påminde i sina önskemål bl.a. om betydelsen av
vanlig artighet: Det vore fint att ge sin sittplats till en äldre
person som stiger ombord och att ta väskan i famnen under
rusningstid, istället för att låta den ta upp en sittplats.

 

Vidare önskade man att medpassagerarna skulle undvika att ha
ljudet för högt på när de lyssnar till musik, för att inte tala om
att tala för högt i mobilen. Allt slags störande beteende, klotter
och svärande fördömdes enhälligt. Däremot efterlyste man vänlighet
och glada miner, önskade att alla skulle hälsa vänligt och le.

 

HRT:s bok om Resfred
(Matkarauhaa)

Ett gott uppförande grunden för positiv stämning

Det centrala budskapet i kampanjen Resfred, som inleddes i
januari, var att dåligt eller sårande uppförande inte är på sin
plats i de kollektiva färdmedlen. Alla borde få resa och arbeta i
fred, utan att behöva oroa sig för att störas eller trakasseras,
varken fysiskt eller verbalt.

 

– Det här är också den bärande principen i HRT:s färska
säkerhetsstrategi. Säkerheten och känslan av säkerhet eller
trygghet är en väsentlig del av en fungerande kollektivtrafik. HRT
arbetar oupphörligt för större säkerhet, berättar Suvi Rihtniemi. 

 

Säkerheten i kollektivtrafiken är summan av många aspekter:
Den byggda miljön, färdmedlens egenskaper och utrustning,
utbildningen av och instruktionerna för personalen, bevakningen och
kamera- och larmsystemen. 

 

– Med kampanjen har vi önskat lyfta fram säkerheten som
diskussionstema, lyssna på passagerarna, förbättra säkerheten för
både passagerare och personal samt skapa en positiv anda av respekt
för andra i kollektivtrafiken, summerar Rihtniemi. 

 

Ansvariga för kampanjen Resfred är, förutom HRT, även HST,
VR, trafiksäkerhetskampanjen Eläköön.fi och Veolia Transport.  

 

 

Mera information

 

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, HRT,
suvi.rihtniemi@hsl.fi,
tfn 050 565 8884

Kommunikationsdirektör Mari Flink, HRT,mari.flink@hsl.fi, tfn
040 715 0440

Verkställande direktör Matti Lahdenranta,
HST,matti.lahdenranta@hel.fi, tfn 050 385 5020

Närtrafikdirektör Antti Korhonen, VR,
antti.korhonen@vr.fi, tfn
040 8621 720

Ordföranden för trafiksäkerhetskampanjen Eläköön.fi,
kommunikationsdirektör Riitta-Liisa Linnakko, Trafiksäkerhetsverket
Trafi,
riitta-liisa.linnakko@trafi.fi,
tfn 050 337 4426

Verkställande direktör Janne Vihavainen, Veolia Transport,
janne.vihavainen@veolia-transport.fi,
tfn 040 571 6652