EM-gäster får rabatt på HRT:s dygnsbiljetter

EM-tävlingarna i friidrott går av stapeln 27.6–1.7 på
Olympiastadion i Helsingfors. HRT uppmuntrar gästerna att åka
kollektivt genom att erbjuda dygnsbiljetter med 50 % rabatt mot
biljetter till EM. Inklusive rabatten är exempelvis priset på en
1-dygnsbiljett för en vuxen alltså bara 6 €.

Den rabatterade dygnsbiljetten är regional och du kan resa
hur många gånger som helst under ett dygn inom Helsingfors, Esbo,
Grankulla, Vanda, räknat från den första stämplingen av biljetten.
Dygnsbiljetten gäller i alla kollektivtrafikmedel: I metron,
spårvagnarna, bussarna, på Sveaborgsfärjan och i närtågen.

Dygnsbiljetterna med rabatten säljs vid
HRT:s försäljningsställe vid Järnvägstorget
1–30 juni. Du kan köpa biljetter för lika många dagar som din
biljett till EM-tävlingarna gäller (1–5 dygn). En tävlingsbiljett
berättigar till köp av en dygnsbiljett med rabatt.

När EM tävlingarna börjar 27 juni börjar de rabatterade
1-dygnsbiljetterna för vuxna och barn att säljas också på HRT:s
temporära försäljningsställe i EM-evenemangsparken. Öppettiderna
för försäljningsstället följer öppettiderna för evenemangsparken.