HRT valde trafikföretag för den nya efterfrågestyrda Kutsuplus-servicen

HRT har på basis av anbudsförfarandet valt aktiebolagen
Rapiditaxi Oy och Taksikuljetus Oy för att sköta trafiken med de
nya anropsbussarna. HRT inleder ett pilotprojekt kring den nya
anropstrafiken. Servicen baserar sig på ett helt automatiserat
beställnings- och styrningssystem. Servicen har fått namnet
Kutsuplus.

Enligt planerna inleds det tre år långa pilotprojektet i
slutet av året, när systemet och fordonen står klara. I provskedet
sker trafiken med tre minibussar som tillhör Rapiditaxi och sju
minibussar som tillhör Taksikuljetus.

Alla Kutsuplus-bussar fyller utsläppsnormerna enligt Euro 5.
Det finns plats för 9 passagerare i bussarna. Utrustningen håller
hög klass, det finns bl.a. stickkontakter för bärbara datorer, en
skärm för info och handledning av passagerarna, luftkonditionering
och en fjärrstyrd skjutdörr. Passagerarkomforten har beaktats med
rymliga, stoppade säten med armstöd, gardiner för fönstren och
matta på golvet. Till det yttre kommer bussarna att planeras så att
de överensstämmer med HRT:s image.

Planeringen av den nya kollektivtrafiktjänsten har pågått
redan i några år inom forskningsprojektet Metropol. Det
bakomliggande systemet för intelligent trafik utvecklas av
aktiebolaget Ajelo Oy, som grundats av en grupp forskare vid
Aalto-universitetet.