Arkitekturstuderande tar Kulturspåran i besittning

Omkring 500 blivande arkitekter från olika håll i Europa besöker
Helsingfors 16–29 juli. Wastelands-evenemanget är en del av
Helsingfors år som designhuvudstad. HRT bjuder deltagarna på
resekort för kollektivtrafiken under evenemanget och arkitektur
står på programmet i Kulturspåran. 

Det är frågan om det årliga sommarlägret för de europeiska
arkitekturstuderandenas nätverk EASA. Lägret hålls nu för 32
gången. Det två veckor långa evenemanget pågår vid kraftverks- och
kulturområdet i Södervik och avsikten är att låta studerande från
olika länder knyta kontakter och pröva på nya arbetsmetoder. 

Temat för årets evenemang, som bär namnet Wastelands, är
outnyttjade områden och det potential de gömmer på. Föreläsningar,
diskussioner och möten samt verkstäder ingår. Deltagarna tar sig an
tematiken från olika synvinklar och i form av olika slags projekt.

Wastelands syns också i Kulturspåran under tre förmiddagar
18–20.7: De inom arkitekturen aktuella temana kommer till
stadskärnan från Södervik för att upplevas av stadsborna. På
programmet står föreläsningar och diskussioner om utformningen
av öde områden och livscykeln för urbana områden.

Samtalsämne för stadsborna: Idéer för övergivna områden

I Wastelands-festivalspåran talar följande sakkunniga: Wilhelm
Helander föreläser om de olika skedena i hur Helsingfors byggdes
upp; Tuomas Toivonen presenterar framtidsperspektiv ur sin bok
Solution Finland: The Welfare Game och Marco Casagrande
berättar om sitt arbete i terrängen mellan byggande, konst,
miljöaktivism och anarkism.

I festivalspåran presenteras åtta ställen i centrum, vilka nu
slumrar delvis outnyttjade. Stadsborna uppmuntras att delta och
utbyta idéer om hur områdena kunde utvecklas. I spåran kan man
också se kortfilmer som ansluter till tematiken och lyssna till
livemusik.

Kulturspåran har börjat köra längs en egen rutt med
linjebeteckningen
fem. Spåran kör från Tölö hall via Kampen och
Järnvägstorget till Första Linjen i Berghäll. Spåran startar varje
heltimme från hållplatsen vid Operan. Du kan stiga på var som helst
längs rutten. Det kostar inte mer än vad en vanlig biljett kostar.
Kulturspåran är ett samarbetsprojekt mellan HRT, HST och
Kulturfabriken Korjaamo.

Kulturspårans Wastelands-program:

Ons. 18.7

13–14 Wastelands-verkstad

14–15 Wilhelm Helander – Construction phases of downtown
Helsinki

15–16 Tuomas Toivonen –
Solution Finland: The Welfare GameTors. 19.7

13–14 Wastelands-verkstad

14–15 InThereOutThere (CAL), blues – sång/gitarr och trumpet

15–16 Blathmhac O´Muiri (IR), folk – uilleann pipes

Fre. 20.7

13–14 Wastelands-verkstad

14–15 Marco Casagrande – In the middle ground of
architecture, art, anarchism and environmental acts

15–16 Duo Joska Josafat & Olli Kari, evigt gröna
schlagers – sång och dragspel