HRT:s guider berättar om förbindelserna som ersätter metron

Metrotrafiken
avbryts mellan Brändö och Gräsviken 14–22.7 p.g.a. byggarbetena vid
Fiskehamnens centrum. HRT:s guider finns på plats på stationerna
och berättar om alternativa förbindelser.

Sammanlagt tio guider ger råd till passagerarna under
metroavbrottet på Järnvägstorget, i Hagnäs, Hertonäs och Östra
centrum. Dessutom finns personal från HRT på stationerna.

Språkkunskaper, gester och kartor underlättar

Måndag morgon stod
Saara Hallama och
Sina Bergman i sina ljusröda HRT-västar på pass på
Kompasstorget i centrum.

”Folk frågar efter en direkt förbindelse till Östra centrum
och Hertonäs. På veckosluten går rådgivningen mera ut på att hjälpa
turister, till exempel för att ta sig till campingområdet i
Rastböle”, berättar Saara.

”Man har också frågat om Fiskehamnen och Nordsjö. Av någon
anledning har det funnits ganska många på väg till Gräsviken på
Kompasstorget”, kompletterar Sina.

De två flickornas omfattande språkkunskaper har varit till
nytta; de klarar av såväl engelska, tyska, svenska, franska som
spanska. Om det inte har gått att hitta ett gemensamt språk har de
tagit gester och en karta i bruk.

”Arbetet går alltså ut på att handleda och hjälpa kunder samt
att ta emot respons”, sammanfattar Sina.

Ersättande förbindelser i stadskärnan

”Guiderna har till uppgift att visa på alternativa
förbindelser, som människor inte har kommit att tänka på eller inte
är vana att använda”, konstaterar
Petri Nissinen, som leder undantagstrafikprojektet
vid HRT.

”Alla läser inte skriven information utan behöver någon som
berättar muntligt om saken”, fortsätter han.

När exempelvis de som är på väg mot Sörnäs börjar samlas på
en spårvagnshållplats styrs de hellre till bussarna.

”Om alla i stadskärnan söker sig bara till spårvagnarna, blir
det trängsel i dem. Nästan alla bussar som avgår från
Järnvägstorget kör ändå via Sörnäs”, säger Petri.

De som vill åka österifrån till centrum får information om hur de
ska byta till de ersättande bussarna. Från Östra centrum kommer man
till Järnvägstorget med linje 99 och från Hertonäs med linje
99B.

”Man kan stiga på de här bussarna också från mittdörren om man
har en giltig biljett”, har Saara Hallama påmint många passagerare.
De ersättande bussarna tillämpar öppen betalning vid
avgångsplattformen på Järnvägstorget.

Känsla för spelet i kollektivtrafiken

Enligt Saara och Sina har några gett positiv respons –
undantagsarrangemangen under metroavbrottet har löpt bra. Andra har
i sin tur irriterats av att saker och ting inte fungerar på samma
sätt som förut.

Nissinen berättar att trafikarrangemangen under avbrottet har
varit ett exceptionellt omfattande projekt också för HRT. Avbrottet
har effekter på ett så omfattande område och på så många människors
vardagsliv.

”Vana passagerare har ett öga för spelet i kollektivtrafiken.
Om det är trängsel på en hållplats, kan de leta upp en alternativ
förbindelse. Vi har försökt göra vårt bästa för att ge råd och i
synnerhet för att guida tillfälliga användare.”

Läs mera om undantagsarrangemangen under
metroavbrottet