Leve säkerheten i kollektivtrafiken!

I dag 25.7.2012 firas den fjärde trafiksäkerhetsdagen i Europa.
I år riktas uppmärksamheten speciellt på ungdomarnas aktiviteter.
Helsingforsregionens trafik medverkar tillsammans med många andra
aktörer i den fleråriga kampanjen Eläköön nuoret (Leve ungdomarna)
där man letar efter idéer för att kunna förbättra
trafiksäkerheten.

HRT vill på årsdagen påminna om att ett utmärkt sätt för
ungdomar att förbättra trafiksäkerheten på vägarna är att börja åka
kollektivt. Enligt en utredning av kommunikationsministeriet är en
resa på en kilometer klart farligast om den görs med motorcykel,
moped eller cykel. Det är precis de här färdsätten som är
populärast bland ungdomar. De säkraste sätten att resa en kilometer
är med flyg, tåg eller buss eller till fots.

”I stället för att köpa en moped som konfirmationsgåva till sina
ungdomar i huvudstadsregionen, kunde föräldrarna till exempel ge
ett helt års regionala resor som gåva. Biljetten kostar cirka 500
euro och föräldrarna kan lita på att deras ungdomar får åka
tryggt”, säger kommunikationsdirektör Mari Flink vid HRT.

Avsikten med kampanjen Eläköön är att få ungdomar att fundera
på trafiksäkerhetsfrågor

Finlands ranking i en europeisk jämförelse rörande
trafiksäkerheten på vägarna har sjunkit de senaste åren. Enligt en
rapport som European Transport Safety Council (ETSC) publicerade i
juni är dödligheten i vägtrafiken bland unga t.o.m. 69 % större än
bland den övriga befolkningen. Unga män löper en ännu större
risk.

”I juni får vi de officiella uppgifterna även om
vägtrafikolyckorna i Finland. Enligt statistiken var 36 procent av
alla skadade ungdomar, mellan 15 och 24 år.  Det är tre gånger mera
än ungdomarnas andel av befolkningen.  Kanske det skulle vara dags
för någon slags uppryckning i fråga om trafiksäkerheten”, funderar
trafikminister Merja Kyllönen.

Inom kampanjen Eläköön pågår som bäst en videotävling om
trafiksäkerhet. Tävlingen riktar sig speciellt till ungdomar. 
Tävlingen pågår till slutet av juli, anvisningar finns på
www.eläköön.fi/videoskaba.

På webbplatsen Eläköön.fi kan man också komma med idéer för
att förbättra trafiksäkerheten och rösta om redan gjorda förslag.
På webbplatsen kan man vidare ge ett personligt löfte som gäller
trafiksäkerheten.

I kampanjen Eläköön! deltar Trafiksäkerhetsverket Trafi,
Trafikverket, kommunikationsministeriet, social- och
hälsovårdsministeriet, Polisen, Trafikskyddet, Bilskoleförbundet,
Allianssi, projektet C.A.S.H., Helsingforsregionens trafik HRT,
Bussförbundet, Trafikförsäkringscentralen, Utbildningsstyrelsen,
Finlands Scouter, Röda korset, Rahtarit ry,
Gränsbevakningsväsendet, inrikesministeriets räddningsavdelning,
Finlands Transport och Logistik SKAL rf, SOSTE Finlands social och
hälsa rf, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf,
Sjöräddningssällskapet, Taxiförbundet, Institutet för hälsa och
välfärd.