Helsingfors metro fyller 30 år

Helsingfors metro har 2.8 varit i gång i 30 år. Provtrafik med
passagerare inleddes 1.6, men den officiella invigningen skedde den
2 augusti 1982.

Metron firar i arbetets tecken. Jubiléet till ära inbjuds
intresserade en möjlighet att se metroförarnas arbetsplats, d.v.s.
förarhytten på ett tåg. På det mittersta spåret på Östra centrums
metrostation står den 2 augusti kl. 10–14 både ett äldre metrotåg i
M100-serien och ett tåg som ingår i den nyare M200-serien.
Tågförare finns på plats och berättar om sitt arbete och visar
förarhytterna.