Snart säljs HRT:s enkelbiljetter i U-bussar i Kyrkslätt

Fr.o.m. 13 augusti kan man köpa HRT:s enkelbiljetter för
närregionen i
Pohjolan Liikenne-bolagets U-busstrafik i riktning
Kyrkslätt. Chaufförerna säljer enkelbiljetter för närregion 2 och
närregion 3 för vuxna och för barn. Med de här biljetterna går det
bra att byta till alla kollektiva färdmedel inom HRT-regionen. På
motsvarande sätt kan man byta till U-buss i Kyrkslätt med
enkelbiljetter för närregionen som köpts ombord på andra färdmedel
och i automater.

Inom Helsingfors säljer chaufförerna dock inte närregion
2-biljetter, eftersom de inte gäller i Helsingfors. Inte heller
säljer de interna biljetter för kommunerna. För biljetter som säljs
kl. 2.00–4.30 debiteras nattaxa.

Förnyelsen gäller endast de turer som Pohjolan Liikenne kör
mellan Helsingfors och Kyrkslätt, den interna trafiken inom
Kyrkslätt samt på linje U540 mellan Flygplatsen och Esbo. På några
U-linjer i riktning Kyrkslätt finns turer som körs av andra
trafikbolag. Fortsättningsvis går det inte att köpa HRT:s biljetter
ombord på dem och inte heller att resa med HRT:s enkelbiljetter i
dem.

På alla U-linjernas bussar gäller period- och värdebiljetter
som laddats på HRT:s resekort samt dygnsbiljetter och
2-timmarsbiljetter som laddats på engångskort, men huvudregeln är
att HRT:s enkelbiljetter inte gäller på U-linjerna. Undantagen har
hittills varit linjerna
U339, U830-U870 och
U974. Den 13.8 utsträcks giltigheten av
enkelbiljetterna till de
interna U-linjerna i Kyrkslätt samt till linjerna
U167-U190, U280, U290 och U540.