HRT samlar in åsikter om busslinjenätet i Västra Vanda

HRT har öppnat en blogg där man kan diskutera nuläget av
busslinjenätet i Västra Vanda. Bloggen är ett öppet forum för alla
som är intresserade av kollektivtrafiken i Vanda. HRT önskar att få
synpunkter och erfarenheter av vad som fungerar bra just nu, vad
som inte fungerar och hur man kunde förbättra busslinjerna under
kommande år.

I planeringsområdet Västra Vanda ingår Myrbacka, Mårtensdal,
Hasselbacken och Kivistö samt norra Vanda som är glest bebodd. Det
nya linjenätet tas i bruk i samband med trafikstart på Ringbanan år
2015. I Västra Vanda-bloggen berättas om hur planeringsarbetet
fortskrider. Bloggen har nu öppnats för kommuninvånarnas
kommentarer.

Till bloggen (på finska)