HRT:s undersökning av biljettyper börjar på U-linjernas bussar

HRT undersöker biljettyper på U-linjernas bussar under
september-oktober. En del av regionlinjerna i Kervo är med i
undersökningen men inte de U-linjernas bussar som kör i riktning
mot Kyrkslätt. I undersökningen kartläggs vilka typer av biljetter
passagerarna använder, passagerarnas hemkommun, den genomsnittliga
längden på resan samt vilka färdsätt används. Undersökningen
startar 10.9 och pågår till och med oktober månad.

HRT:s biljettkontrollanter gör undersökningen i samband med
kontrollarbetet. De kommer att be passagerarna att visa sin biljett
och ange sin hemkommun, påstigningshållplats och
destinationshållplats samt alla färdsätt under resan dvs. berätta
hur passageraren har kommit till avgångshållplatsen och med vilket
färdsätt kommer hon att fortsätta sin resa.

HRT hoppas att passagerarna förhåller sig positivt till
undersökningen och håller sina biljetter lätt åtkomliga. På så sätt
går undersökningsarbetet utan onödiga fördröjningar.

Undersökningen ger information om biljetter, passagerarnas
hemkommuner och resor på U-linjernas bussar. Informationen används
för planeringen och utvecklingen av trafiken.