HRT:s styrelsebeslut 23.10.2012

Ändring av taxe- och biljettsystem: Nattaxan slopas för
användare av periodbiljetter


Styrelsen beslöt att de som reser med en periodbiljett inte
behöver betala en separat nattaxa fr.o.m. 1.1.2013.  I samband med
behandling av ärendet föreslog Osmo Soininvaara att åldersgränsen
för barn höjs från 16 år till 17 år. Hanna-Kaisa Siimes stödde
förslaget. Styrelsen röstade om föredragandens ursprungliga förslag
enligt följande: JA 8, NEJ 4, BLANKT 2.

Se
separat meddelande

Biljettpriser år 2013

Styrelsen beslöt att höja biljettpriser i genomsnitt med 3,5
procent år 2013. Osmo Soininvaara föreslog att kontrollavgiften
höjs till 90 euro i stället för det ursprungliga förslaget på 100
euro. Hanna-Kaisa Siimes stödde förslaget. Styrelsen röstade om
föredragandens ursprungliga förslag enligt följande:

JA 11, NEJ 2, FRÅNVARANDE 1.

Se
separat meddelande

Ekonomi- och verksamhetsplan för år 2013 - 2015

Styrelsen föreslår samkommunsstämman föredragandens ändrade
förslag för HRT:s ekonomi- och verksamhetsplan för år 2013 – 2015.

Redogörelse för samkommunsstämman  med anledning av
revisionsnämndens utvärderingsberättelse


Styrelsen beslöt att ge till samkommunsstämman en redogörelse
med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år
2011.

Val av reklambyrå  

Styrelsen valde Three Five Eight Oy till planering och
verkställande av HRT:s marknadsföringskommunikation för år 2013 –
2014 . Företaget var helhetsekonomiskt sett det förmånligaste
alternativet.

Utredning om spårvägen i Munkshöjden

Styrelsen bordlade ärendet.

Utlåtande om kapacitetsutredning för metron

Styrelsen lämnade ett utlåtande till Helsingfors stad om
utredningen Passagerarkapacitetsprognoser för metron. I sitt
utlåtande stöder HRT inte att de redan existerande stationerna
förkortas, åtminstone inte permanent.

Utlåtande om generalplanen för att höja trafikens kapacitet
mellan Böle - Riihimäki


Styrelsen lämnade till Trafikverket ett utlåtande om
generalplanen, där det konstateras att höjning av kapaciteten på
huvudbanan stöder målsättningarna i HLJ 2011.