En helt eldriven buss testkörs i Esbo

Under ett treårigt försök kommer elbussen att testas under
sommar- och vinterförhållanden samt i VTT:s laboratorium. HRT:s mål
är att få information om batteribussens prestanda samt att jämföra
vanlig bussteknik mot alternativa bränslen. Även passagerarna får
berätta vad de tycker om elbussen. Under försöksperioden vill HRT
öka sin kunskap om planeringen av elbusstrafiken.

Bussen som har tagits i testbruk är portugisisk Caetano
2500EL-elbuss. ”Tills vidare är det möjligt att ladda bussen endast
på Veolias depå. Med en laddning kan man köra ungefär 120
kilometer. Själva laddningen tar några timmar”, berättar Sven
Nyholm, trafikchef på Veolia.

Elbussen har inga utsläppElbussen är nästan ljudlös och
lämnar inga avgaser efter sig. HRT:s strategi går ut på att de
utsläpp som påverkar luftkvaliteten och som genereras av
kollektivtrafiken ska minskas med 80 procent före 2018. Målet kan
inte nås utan den nyaste fordonstekniken, de bästa bränslena och
utan att använda el som kraftkälla.

Försöket med elbussen ingår i eBus-projekt som är ett
samarbetsprojekt där förutom HRT och Veolia Transport Finland Oy
ingår VTT, Kommunikationsministeriet, Metropolia Yrkeshögskola,
Esbo stad, Tekes, Fortum Oy samt flera utrustningstillverkare.
Avsikten är att få testköra 4-6 stycken elbussar från olika
tillverkare i huvudstadsregionen under de närmaste åren.