Politiska fördelningen i HRT:s styrelse blir oförändrad

Vad gäller revisionsnämnden vinner sannfinländarna en plats
och samlingspartiet förlorar en plats. Platserna i revisionsnämnden
fördelas år 2013 enligt följande: Saml 2, gröna 1, SDP 1 och
sannfinländarna 1.