HRT samlar in kommentarer om trafikeringsplanen 2013 - 2014

Kommentarer tas emot fram till 20.1.2013. HRT:s styrelse
behandlar utkastet till planen i sitt möte 22.1.2013.

Läs planen (på finska)

Kommentera planen 2013-2014