Aforismer i metron och i spårvagnar under februari månad

26 aforismer ingår i projektet denna gång. Såväl kända
aforistiker som nybörjare deltar i projektet.