B och T på treans linjenummer går till historien

Treans spårvagn har kört i Helsingfors sedan 1908.
Bokstäverna T och B som berättade om körriktningen lades till
linjenumret år 1951. Redan ett par år senare övervägdes det att
treans spårvagnar skulle byta namn till 2 och 3 men förändringen
blev aldrig av.

Linjerna 3B och 3T körde en rutt som var formad som en åtta
fram till våren 2009. Då togs de nya spåravsnitten i Kampen och på
Mikaelsgatan i bruk. Det talades om att treans spårvagnar skulle
ändras till linjerna 2 och 5 men Helsingfors kollektivtrafiknämnd
beslöt dock att bevara de gamla linjenumren fast de inte längre
beskrev körriktningen.

Sedan dess har spårvagnarna bytt linjenummer vid
ändhållplatserna: 3B blir 3T och tvärtom. Passagerarna har
kritiserat de nya rutterna för att de är för svåra att uppfatta.
Mest kaotiskt har det varit vid Järnvägstorgets spårvagnshållplats
där även en erfaren passagerare kan stiga på en fel spårvagn.

Det fördes en livlig debatt om treans linjenummer på HRT:s
blogg på vårvintern 2012. På bloggen kom sammanlagt 145 kommentarer
varav över hälften var för ändringen. En del av de kommentarer som
nyligen kom om trafikeringsplanen gällde treornas linjenummer.
Ungefär en tredjedel motsatte sig de nya linjenumren, och ofta var
motiveringen traditionen och treornas historia som en del av
stadsbilden.

Hundratals kommentarer om trafikeringsplanen

HRT utarbetar årligen en trafikeringsplan som innehåller de
centrala ändringarna i rutter och servicenivå som sedan kommer att
genomföras under nästa trafikeringsår. Trafikeringsplan som nu
godkändes gäller från början av sommartrafik 2013 till slutet av
vintertrafik 2014.

Metron har i fortsättningen samma tidtabell hela året men
under sommaren körs metron under sex veckor med tåg som har endast
två vagnpar på grund av ett minskat passagerarantal. På hösten
börjar E-närtågen att köra även på söndagar.

Det blir små ändringar också i busslinjernas rutter,
turintervall och linjenummer. Till exempel förbindelserna mellan
Östra centrum, Malm, Månsas, Alberga och Otnäs ordnas på nytt
enligt beslutet som HRT:s styrelse fattade i december. Styrelsen
har tidigare beslutat att Jouko-stadsdelslinjerna i Helsingfors
ersätts med nya småbusslinjer; ändringen träder i kraft
1.1.2014.Det blir ändringar även i vissa regionlinjer samt i vissa
interna linjer i Helsingfors, Esbo och Vanda.

Man har kunnat kommentera utkastet till trafikeringsplanen på
HRT:s webbsida från mitten av december. Under en dryg månad kom 400
kommentarer. Treornas linjenummerändring var den mest kommenterade
frågan. Övriga kommentarer handlade om olika stadsdelar och linjer,
och de flesta kommentarer innehöll dessutom en önskan om ett bättre
kollektivtrafikutbud. HRT behandlar alla kommentarer och de kommer
att tas i beaktande i planering av trafiken i den mån det är
möjligt.

Trafikeringsplanen 2013 - 2014 (endast
på finska)