HRT:s serviceavgiftsbelagda kundservicenummer upphör

Kundservicenumret betjänar dig i alla frågor som gäller
kollektivtrafiken: rutter, tidtabeller och priser samt rådgivning i
resekortärenden. Samma telefonnummer betjänar dig också när du
behöver göra en anmälan om förkommit resekort eller en reservering
på Jouko-linjer. Kundservicenumret har öppet måndag till fredag kl.
7 – 19, under veckosluten och på helgdagar kl. 9 – 17.

De kunder som ringer till det gamla numret 0100 111 hör ett
bandat meddelande där det nya numret berättas. Det bandade
meddelandet är i bruk fram till 31.8.