HRT:s styrelsebeslut 22.1.2013

Trafikeringsplanen 2013 - 2014

Styrelsen godkände trafikeringsplanen för år 2013 – 2014 som
riktgivande. Se separat
meddelande.

Avtal mellan HRT och VR om kontrollverksamhet

Styrelsen godkände avtalet mellan HRT och VR om
kontrollverksamheten för år 2013.

Styrkort för verkställande direktör

Styrelsen godkände styrkortet för hela HRT för år 2013.

Avtal om personalrum i Helsingfors

Styrelsen godkände avtalet mellan HRT och HST om användning
av personalrum som finns i Helsingfors.

Uppsägning av avtalet om hittegods

Styrelsen sade upp det nuvarande avtalet om hittegods.

Fortsättning av trafikeringsavtal i Kervo och
Grankulla


Styrelsen beslöt fortsätta trafikeringsavtal för de interna
busslinjerna 5 och 8 i Kervo samt för Grankulla servicelinje P50.

Utlåtande om beredning av generalplan för
Helsingfors


Styrelsen gav utlåtande till Helsingfors stad i ärendet
enligt föredragningslistan.

Utlåtande om vägplanen till NTM-central

Styrelsen gav utlåtande om anslutning till Finnå på
Västerleden enligt föredragningslistan till Nylands NTM-central.

Intern granskning 2012 och 2013

Styrelsen antecknade för kännedom sammanfattningsrapport 2012
av intern granskning och granskningsplan 2013.