Kontrollavgiften förblir oförändrad

HRT föreslog i slutet av fjolåret att kontrollavgiften skulle
stiga från 80 till 100 euro.