Mer miljövänliga färjan Suokki tar till Sveaborg på vintern

"I den omfattande grundreparationen togs bort färjans
tvåtaktsdieselmotor som var från 60-talet och den ersattes av två
motorer som har väldigt låga utsläppsvärden", berättar Sun Ferry
Oy:s styrelseordförande Esa Vainio.

 

”Katalysatorerna renar utsläpp av småpartiklar så att
utsläppen är betydligt renare än förr. Färjans bränsleförbrukning
och utsläppsvärden kommer att vara betydligt lägre än vad
motsvarande färjor har", fortsätter han.

 

Tack vare de större motorerna klarar sig färjan bra även i
svåra isförhållanden. Såväl säkerheten som driftsäkerheten har
förbättrats.

Pålitlig trafikering med den 60-åriga färjan

M/s Suokki (före detta m/s Suomenlinna-Sveaborg) som blev
färdig år 1952 har just firat sin 60-årsdag. Under åren har ungefär
40 miljoner passagerare rest med färjan. Suokki kan ta 350
passagerare, så som de två andra Sveaborgsfärjor.

 

Förutom m/s Suokki är också m/s Suomenlinna II i trafik under
vintern. Färjan Tor fungerar i fortsättningen som reservfärja men
på sommaren är alla tre färjor i trafik. Dessutom avgår färjan
Ehrensvärd från Skatudden.

 

”Trafikeringen till Sveaborg kommer i fortsättningen att vara
ännu mer pålitlig. Av alla trafikslag har färjan varit det säkraste
i alla väderförhållanden redan i 20 år. Under denna period har det
varit väldigt få inställda eller försenade turer”, påpekar Vainio.