HRT presenterar framtida bussrutter i Sibbo för invånarna 18.3

HRT bjuder in invånarna i Sibbo att bekanta sig med utkastet
till linjenät i Sibbo till Sockengården
måndagen den 18 mars fr.o.m. kl. 17 (Stora Byvägen
18, Nickby). Planerarna är anträffbara till och med kl. 19.

På presentationstillfället berättar planerarna om det kommande
linjenätet i Sibbo samt svarar på allmänhetens frågor framför
plankartor.

I höstas inledde Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) i
samarbete med representanter för Sibbo kommun planeringen av
bussrutterna och bussturerna i Sibbo för åren 2014–2021. På bloggen

http://sipoon-linjastosuunnitelma.blogspot.fi
har man kunnat följa med projektet.

Det planeutkast som presenteras 18.3 kommer att publiceras på
bloggen 14.3 och kan kommenteras till och med 25.3. Planen kommer
att bli klar före sommaren.

Servicestället för resekort i huvudbiblioteket i
Nickby har undantagsvis öppet måndagen den 18 mars kl. 14-18.
Servicestället i Söderkulla är stängt.