Andelen bussar med låga emissioner stiger till över 60 procent i HRT-trafiken

HRT har konkurrensutsatt 41 busslinjer i Helsingfors. Det
blir ändringar i busslinjerna i samband med bytet av trafikföretag
fr.o.m. 1.1.2014. Det blir ändringar också i
Jouko-stadsdelslinjerna. Dessa linjer kommer också i fortsättningen
att köras med småbussar men linjenumren blir tresiffriga och
J-bokstaven tas bort.  

I anbudsförfarandet deltog 9 trafikföretag. Prisnivån på
trafiken som konkurrensutsattes nu minskar med 4 % i snitt, vilket
på årsnivå innebär en kostnadsminskning på 0,96 miljoner euro.
Trafik som nu konkurrensutsattes utgör 7,3 procent av alla bussar i
HRT-busstrafiken. För närvarande finns det sammanlagt 1 238 bussar
i trafik under vardagar i HRT-busstrafiken.


Linje


Nuvarande


Nytt


trafikföretag


trafikföretag

H51, H56

Helsingin
Bussiliikenne Oy

Oy
Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

H52, H57, 552 (ny
linje)

Helsingin
Bussiliikenne Oy

Oy
Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

H72

Helsingin
Bussiliikenne Oy

Oy
Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

H72N

H79

Helsingin
Bussiliikenne Oy

Nobina
Finland Oy

H84, H85, H85B, H85N,
H86, H86B, H86N, H88, H89   fr.o.m. 2015

H31-H35, 237 (ny
linje)

Nobina
Finland Oy

Taksikuljetus
Oy

 

H801, H802, H805,
H811-H819

Taksikuljetus
Oy

Taksikuljetus
Oy

Helsingin
Bussiliikenne Oy

 

Nobina
Finland Oy

 

 

 

Taksikuljetus
Oy

 

H603, H604, H701,
H702, H703, H705

Helsingin
Bussiliikenne Oy

Koillisen
Liikennepalvelut Oy

 

 

Nya linjer och linjenummer (se

HRT:s trafikeringsplan 2013-2014, på
finska)

•   552 på hösten 2013 från Munksnäs till ändhållplatsen i
Teknologbyn

•   237 ny småbusslinje

•   801-819 småbusslinjer i Östra Helsingfors

•   603-705 småbusslinjer i riktning Malm-Vik