Kompensation av periodbiljetter vid förarnas utmarsch (Veolia Transport Vanda) 3.4.2013

Ansökan om kompensation ska göras till HRT inom två månader
från utmarschen. Du kan skriva ut ansökan via den nedanstående
länken eller hämta den från serviceställen för resekortet.

HRT ansökan om
kompensation.pdf

Beviljande av kompensation

Period som har laddats på resekortet före arbetsnedläggelsen
och som varit giltig under arbetsnedläggelsen kan kompenseras till
kunden enligt prövning om kunden inte har kunnat använda
kollektivtrafik för sina vanliga resor. Kompensation kan beviljas
endast för den tid arbetsnedläggelsen pågick.

Kunden ska pålitligt kunna bevisa att hon/han inte har kunnat
använda den tjänst hon/han har köpt på grund av arbetsnedläggelsen,
t.ex. på resor till och från arbete och skola eller på regelbundna
resor till hobby och ärenderesor. Som kriterier för övervägande
används de vanliga kollektivtrafikförbindelser som passageraren
vanligtvis använder samt de eventuella ersättande förbindelserna.

Kompensation ges i form av period eller värde som laddas på
resekortet. Värde räknas enligt den biljettyp kunden har genom att
räkna priset för en dag från 14 dagars grundperiod. Dessutom
ersätts de direkta kostnader som har uppstått på grund av anmälan
om gottgörelse enligt dokument, om kunden så kräver i sin ansökan
(post- och telefonkostnaderna).

HRT är inte skyldig att kompensera de övriga kostnaderna som
uppstått om kunden har rest på något annat sätt än vanligt. Med
detta avses till exempel resor med taxi, samåkning, familjens eller
grannens hjälp eller om man har använt ersättande
kollektivtrafikförbindelser.

Förfaringssätt vid beslut om kompensation

Ansökan om kompensation kan skickas till HRT per post eller
den kan lämnas vid  ett serviceställe för resekort.

Kunden som har fått positivt beslut kan besöka servicestället
så att den period eller värde som kompenseras kan laddas på kundens
resekort. På servicestället ska man ha sitt resekort och beslut om
kompensation med.

Kompensation kan laddas endast på det kort som beslutet
gäller. Kunden kan också sköta ärendet för en annan person om
hon/han har denna persons resekort med sig samt det beslutet om
kompensation som gäller kortet i fråga. Kompensation ska hämtas vid
ett serviceställe för resekort inom två månader efter beslutet om
det inte finns en särskilt orsak för förlängning av tiden (t.ex.
passagerare har insjuknat).

Kompensation för direktdebiterad periodbiljett

Kompensationen räknas enligt det pris kunden har betalat för
sin direktdebiterade periodbiljett. Den eventuella kompensationen
betalas till kundens bankkonto.

Kompensation för tjänstebiljett

Om kortet har laddats med tidsbegränsad period, ges
kompensation i form av period eller värde som laddas på resekortet
som vid vanliga resekort.

Om kortet har laddats med en period som gäller tills vidare
och det är arbetsgivaren som har ingått direktdebiteringsavtalet,
går den eventuella kompensationen till arbetsgivaren, inte till
kunden. I dessa fall ska arbetsgivaren ansöka kompensation.

Arbetsgivaren ska skicka ett brev till HRT där hon/han kräver
ersättning för de resekort som fungerar som tjänsteresekort.
Ansökan om kompensation för varje resekort ska bifogas separat.
Ansökan om kompensation behandlas som vanligt och summa som
kompenseras betalas till arbetsgivarens bankkonto.