Västmetron ändrar busslinjenätet – HRT utreder resvanor med enkät

Med
enkäten
(på finska) samlas in uppgifter om resor som har avgångsplats eller
destination i södra Esbo eller på Drumsö. Förutom att kartlägga
invånarnas resvanor är syftet att få nya idéer för utarbetandet av
planen över linjenätet.  Enkäten kan besvaras fram till den 16
juni.

HRT har också grundat en
blogg (på finska) för planen över
anslutningslinjenätet till Västmetron där invånarna kan följa hur
planeringsarbetet framskrider, kommentera förslag samt föra fram
egna synpunkter på det kommande linjenätet.

Många reser i fortsättningen på spår  

Västmetron börjar köra till Mattby i början av 2016. I planen
över linjenätet anpassas busstrafiken till den situation där allt
fler resor inom Esbo och mellan Esbo och Helsingfors görs på spår.

Busstrafiken i södra Esbo och på Drumsö kommer att baseras
för det mesta på anslutningslinjer. De centrala
anslutningsterminalerna kommer att ligga i Hagalund och Mattby. I
samband med Västmetron läggs ner regionlinjer som nu kör längs
Västerleden till Kampen.

Förnyelsen av linjenätet påverkar också bland annat linjer
som kör via Lövö och Granö samt på grund av ändringar på Drumsö de
linjer som kör till Grinddal, Västra Baggböle och Månsas. Syftet är
dessutom att planera förbindelserna utanför metrons
trafikeringstider.  

Ett utkast till planen över linjenätet blir klart i slutet av
2013. Invånarna kan sedan kommentera utkastet bl.a. genom en
webbenkät. Planen blir klar senast i början av 2014.