Webbtjänst Mitt Resekort för resekortskunder i testbruk

Mitt Resekort är en webbtjänst där kunderna själv kan
kontrollera periodbiljettens giltighetstid och återstående värde på
resekortet samt aktivera automatiska e-postpåminnelser. Påminnelsen
skickas ut när värdet på resekortet håller på att ta slut eller när
periodbiljetten håller på att gå ut. De kunder som har loggat in
med webbankkoder kan dessutom granska resekortets
laddningshistorik, köp av värdebiljetter samt kunduppgifter.

Det är ännu inte möjligt att ladda resekortet med värde eller
period i tjänsten Mitt resekort eller uppdatera kunduppgifter eller
ändra adressuppgifter. Laddningen tas i bruk om några år, när HRT:s
nya biljett- och informationssystem tas i bruk.

Ta i bruk tjänsten

Logga in i tjänsten på adressen
www.hsl.fi/omamatkakortti. Förutom
registreringen krävs det att du också anger resekortets nummer för
att du kan granska värde- och perioduppgifter på ditt kort.

Logga in i tjänsten med dina webbankkoder om du också vill titta
på kortets laddningshistorik, köp av värdebiljetter och
kunduppgifter om dig. Du kan också skriva ut historik om användning
av resekortet.

Koppla hela familjens resekort 

Du kan lägga till familjemedlemmarnas resekort i ditt
användarkonto. E-postpåminnelsen är en behändig funktion för
familjer. Den berättar när värdet på barnets resekort är under 5
euro. 

Vad avses med testbruk?

Under testfasen görs förbättringar och nödvändiga ändringar i
tjänsten Mitt Resekort. Det finns för närvarande problem i tjänsten
som HRT känner till. Dessa fel påverkar dock inte funktionen att
granska uppgifter om värde- och periodladdningar.

Kända problem i tjänsten:

• Tjänsten visar periodprodukterna på tjänstebiljetter och
direktdebiterade biljetter även om de har sagts upp och
laddningarna har tagits bort från kortet. I vissa fall kan tjänsten
visa att en period som bytts mot värde ännu finns laddad på kortet.

• En del av adressuppgifterna är felaktiga. Uppdatering av
uppgifterna är inte möjlig i tjänsten Mitt Resekort.