Res gratis med Kutsuplus-buss på fredagen 31.5

Nu om någonsin lönar det sig att pröva den nya
anropsbusstjänsten då på fredagen 31.5 kan man resa gratis med
Kutsuplus-bussar under tjänstens betjäningstid kl. 7.30-18.30. Tack
vare den förenklade versionen är det nu möjligt att beställa en
resa också med en gammal mobiltelefon.

Du kan registrera dig till användare av tjänsten Kutsuplus på
webbsidan kutsuplus.fi där resan kan beställas och där man kan
bjuda in vänner för att pröva tjänsten. På gratisdagen får
beställaren endast ett förslag i ressökning när man vanligtvis får
tre olika förslag som har olika priser beroende på
ankomsttiden.

På adressen kutsuplus.fi/m finns en förenklad version för
mobiltelefoner som gör det möjligt att använda tjänsten i en vanlig
mobiltelefon som har webbläsare. Den förenklade versionen är en
anpassad webbsida där du kan beställa resor men inte till exempel
skapa ett nytt användarkonto.

Under gratisdagen kan efterfrågan på resor överstiga utbudet. Om
du inte genast får en resa, lönar det sig att försöka på nytt om en
stund.