Höstens tidtabellsböcker delas ut nu

HRT-trafiken övergår till hösttidtabeller på måndagen den 12
augusti. Höstens tidtabellsböcker finns nu att hämta på
utdelningsställen. Tidtabellsböckerna delas inte ut till
hemmen.

Tidtabellsböckerna för Helsingfors, Esbo-Grankulla-Kyrkslätt
samt för Vanda-Kervo kan avhämtas på flera utdelningsställen.
Tidtabellsböcker samt Kervos linjebroschyr delas ut bland annat på
HRT:s serviceställen, VR:s stationer, samservicekontoren i Esbo och
Vanda, alla bibliotek i huvudstadsregionen samt i R-kiosker i Vanda
och Esbo.

På måndagen och tisdagen 5.-6.8 har HRT tillfälliga
utdelningsställen på Kompasstorget på Järnvägsstationen, Kampens
bussterminal och på Dickursby tågstation. Tidtabellsböcker delas ut
i alla dessa tre ställen kl. 7-18 under båda dagarna.

Höstens tidtabeller finns tillgängliga också
i utskrivbar form (i pdf-form).

Ändringar i trafiken 12.8

I början av hösttrafiken träder några rutt- och linjeändringar i
kraft. Spårvagnslinjerna 3B och 3T går i historien: linje 3T blir
linje 2 och linje 3B linje 3.

Mer information om
ändringarna den 12 augusti