HRT och VR uppdaterar sitt avtal

HRT och VR har undertecknat ett intentionsavtal som inbegriper ändringar och uppdateringar av avtalshelheten för närtågstrafiken.

 I förhandlingarna mellan HRT och VR har man samtidigt lyckats finna lösningar på kvarstående frågor och meningsskiljaktigheter i tolkningsfrågor gällande nuvarande avtal.

”Vi är nöjda med att det nya avtalet erkänner HRT:s fulla befogenheter när det gäller tågtrafiken på vårt område. Nu kan vi utveckla tågtrafiken även inom den tredje zonen som en del av hela regionens kollektivtrafiksystem”, säger VD för HRT Suvi Rihtniemi.

Avtalet innebär att HRT även fattar beslut om biljetters duglighet i närtågen.  För resenärerna är förändringen synlig genom att endast HRT:s biljetter i fortsättningen säljs för inre närtågsresor inom HRT-området. Ett undantag är dock VR:s periodbiljett som säljs till arbetsresenärer bosatta utanför området.

Man har även kommit överens om tågtrafikersättningar för tredje zonen. Tack vare detta fås de ökade kostnaderna för trafiken i Kervo och Kyrkslätt under kontroll. Dessa kostnader har under de senaste åren växt märkbart kraftigare än trafikens produktionskostnader och biljettinkomster.

Dessutom ingår i intentionsavtalet bland annat principer för HRT:s potentiella nya medlemskommuner samt för användningen av nya och gamla tåg.

HRT och VR undertecknade intentionsavtalet i juni med villkor att det träder i kraft endast om det godkänns av HRT:s styrelse och styrelsen för VR-Group Ab. Det slutliga avtalet undertecknas innan slutet av året och träder i kraft i början av 2014. Avtalshelheten är i kraft fram till slutet 2017.