Direktdebitering av periodbiljetten ersätts med e-faktura eller med direktbetalning

HRT ersätter direktdebiteringen av periodbiljetter med e-faktura eller med direktbetalning fr.o.m. januari 2014. Ca 6 500 kunder har ingått ett direktdebiteringsavtal med HRT. Till dessa kunder skickas på fredagen 27.9 ett brev som berättar om ändringen. Nya faktureringsavtal om direktdebitering ingås inte efter 24.9.

Alla kunder har de nya betalningssätten i bruk i januari 2014. Efter ändringen betalas kundernas periodbiljett automatiskt från samma konto som nu. Om kunden godkänner ändringen, behöver hon eller han inte vidta några åtgärder.

Direktdebiteringen ersätts med e-faktura eller direktbetalning i januari beroende på om kunden använder nätbank eller inte. Om kunden har använt nätbank under de senaste tre månaderna före den 4 december, ersätts direktdebiteringen med e-faktura. Om kunden inte använder nätbank eller om kunden inte har använt nätbank under de senaste tre månaderna före den 4 december, ersätts direktdebiteringen med direktbetalning.

E-faktura skickas direkt till kundens nätbank. Vid direktbetalning skickar HRT per post till kunden före förfallodagen uppgifter om räkningen och samtidigt räkningens betalningsuppgifter till banken som automatiskt betalar räkningen från kundens konto på förfallodagen.

Om kunden inte godkänner ändringen, ska hon eller han säga upp sin direktdebiteringsfullmakt på banken senast 4.12.2013. Dessutom ska kunden säga upp den direktdebiterade periodbiljetten på sitt resekort vid HRT:s serviceställe.

Den nationella direktdebiteringen upphör i enlighet med EU:s förordning senast 31.1.2014. HRT ändrar direktdebiteringarna till e-faktura eller direktbetalning i samarbete med de banker som erbjuder direktdebiteringstjänster.