Personalbiljett uppmuntrar till att använda kollektivtrafik

Personalbiljetten är en förmån som man är nöjd med, och i de företag där man har tagit personalbiljetten i bruk, väljer allt fler anställda att åka kollektivt i stället för bil. Det visar undersökningen som HRT låtit göra i september med hjälp av IRO Research.

Undersökningen besvarades av nästan 400 arbetstagare i över 10 företag inom HRT-området som erbjuder personalbiljetten till anställda. Över 80 procent av dem som svarat hade tagit biljetten i bruk. Över 50 procent av svararna gav högt betyg till personalbiljetten då de frågades om hur nöjda de är med biljetten. Endast var tionde gav dåligt betyg.

Under de senaste åren har HRT främjat användandet av personalbiljetten bland annat genom att påverka lagstiftningen, marknadsföra tjänsten samt genom att erbjuda nya lättare sätt att köpa biljetten så som faktureringsavtal och arbetsresesedlar.  Undersökningsresultaten visar att HRT:s målsättning att uppmuntra arbetspendlare att använda kollektivtrafik har lyckats. 

Av alla svarare som nu använder personalbiljetten, åkte 11 procent bil dagligen och 61 procent kollektivt, innan förmånen togs i bruk. Då svararna hade börjat använda personalbiljetten, åkte dagligen endast 6 procent bil och 72 procent kollektivt.

Personalbiljettens användarantal ökar jämnt

Biljettförmånen kan laddas på ett personligt resekort som periodbiljett som arbetsgivaren betalar till HRT. Ett annat alternativ är arbetsresesedlar som företag köper från HRT och delar ut till sina anställda så att de kan ladda period eller värde på resekortet med dessa sedlar. Över hälften av dem som besvarade undersökningen använde arbetsresesedlar. Nästan 85 procent av dem var nöjda med hur förmånen är utformad.

I de flesta företagen var värdet på biljettförmånen mellan 120 och 300 euro. Över 75 procent gav betyget 4-5 på skalan 1-5 till förmånens storlek - man kan säga att användarna var ganska nöjda med personalbiljetten också vad gäller denna aspekt.

Användarantalet av biljettförmånen har ökat jämnt. Inom HRT-området reser ungefär 65 000 personer med personalbiljetten då antalet användare år 2008 var ungefär 40 000. Redan över tusen arbetsgivare erbjuder personalbiljetten.

Personalbiljetten är populärare än bilförmånen i HRT-området, för ungefär 36 000 personer använder bilförmån.

Personal vid Wärtsilä Ab:s huvudkontor är nöjd med personalbiljetten 

Petra Metsola som arbetar på Wärtsilä Ab:s anskaffningsavdelning har laddat värde på sitt resekort med arbetsresesedlar. ”Jag behöver bil då och då under arbetsdagen men för det mesta reser jag med tåg från Sandkulla till huvudkontoret i Hagnäs”, berättar hon. ”Min användning av kollektivtrafiken har ökat avsevärt i samband med sedlarna, vem som inte skulle använda en sådan förmån.”

Wärtsilä Ab:s huvudkontor började erbjuda arbetsresesedlar till sina anställda i juni. Vid mitten av september hade över 150 av de ungefär 220 berättigade skaffat sig arbetsresesedlar. I företaget har man fattat ett beslut att förmånen inte gäller bland annat dem som har bilförmånen.

Förmånen bidrar till att man sparar pengar. I Wärtsilä Ab kan en arbetstagare få sedlar för ett värde på 290 euro per år och företaget betalar sedlarna helt. Då 30-dagars periodbiljett inom en zon i HRT-området kostar 45,90 euro, kan en arbetstagare som bor i Helsingfors betala med sedlarna över ett halv års resor. Även den som reser med regionbiljett betalar med sedlarna tre månaders resor.

Förmånen är skattefri för arbetstagaren när värdet på förmånen är mindre än 300 euro per år.

Arbetsgivaren kan dra av kostnaderna för anskaffning av sedlarna vid beskattningen så att företaget har kostnader endast vid administrering och utdelning av sedlarna.

Det är dock inte bara fråga om pengar.

”Arbetstagarna uppskattar det att företaget stöder deras resor mellan hemmet och arbetet, och arbetsresesedlarna kan också vara en fördel då Wärtsilä rekryterar nya anställda”, säger Eder-Falck. ”Uppmuntrandet av användning av kollektivtrafik på resor mellan hemmet och arbetsplatsen är i linje med de miljövänliga produkter som Wärtsilä producerar.”

Endast de som inte kan använda förmånen på grund av att de reser till arbetsplatsen utanför HRT-området har kritiserat systemet.

”Men en del av dessa personer har dock tagit sedlar i bruk och börjat använda anslutningstrafik”, säger Eder-Falck. ”De lämnar bilen till en parkering vid biljettområdets gräns och fortsätter sedan med kollektivtrafiken till huvudkontoret.”

Det är alltså sannolikt att arbetsresesedlar delas ut i Wärtsilä Ab även i fortsättningen.