Flirt-tåg till Kyrkslätt fr.o.m. 27.10.

En ny period inleds i närtågstrafiken i riktning mot Kyrkslätt på söndagen 27.10., då passagerarna på S-, U- och L-tågen kan stiga på Sm5-modellens tåg, också känd med smeknamnet Flirt. Hittills har Flirt-tåg kört på strandbanan bara till Köklax.

Förkortningen Flirt kommer från orden Fast Light Innovative Regional Train. Resbekvämligheten och servicenivån i Kyrkslätts trafik tar ett stort steg framåt med de nya tågen.

”Flirt-tåg är nästan helt och hållet låggolvståg och har inga mellandörrar som fördröjer färden. Tågen är också luftkonditionerade”, berättar Reijo Mäkinen, direktör för avdelningen för trafiktjänster vid HRT. "Full nytta av låggolvståg drar vi ändå inte innan alla stationer på strandbanan har reparerats enligt modern nivå. Flirt-tåg är den enda modellen i närtrafiken, som kan trafikera på Ringbanan, så när Ringbanan öppnas för trafik kan antalet Flirt-tågen i Kyrkslätts trafik minska."

”Äldre tåg finns fortfarande i trafik under rusningstid, men annars är det meningen att Kyrkslätts trafik sköts mest med Flirt-tåg”, säger Mäkinen.

Utvidgande av Sm5-tågen är möjligt tack vare ökad mängd av tågen. Huvudstadsregionens Vagnpark Ab, som HRT:s medlemskommuner och VR äger tillsammans, har beställt sammanlagt 41 Flirt-tåg från schweizisk Stadler Bussnang AG.

De första Flirt-tågen var i trafik på hösten 2009 och nuförtiden finns det redan 30 Flirt-tåg i trafik. Stadler AG överlämnar resten av tågen till Vagnpark Ab under nästa år.

På strandbanan väster om Helsingfors görs ca 50 000 resor under en vardag. Fjärdedelen av huvudstadsregionens närtrafiksresor görs i riktning mot Kyrkslätt, så dessa nya tåg kommer till behov.