Hurdant ser du framtiden för HRT och kollektivtrafiken?

Svara på framtidsenkät och påverka HRT:s vision och kollektivtrafikens utveckling! Med enkäten utreds också passagerarnas önskningar och behov.

HRT grundades år 2010 och sedan dess har kollektivtrafikens popularitet i Helsingforsregionen ökat år efter år. För att HRT kunde också i fortsättningen utveckla sina tjänster åt passagerarnas önskade riktning, gör vi en enkät för våra kunder i oktober-november.

Med enkäten utreds, hurdant kollektivtrafiken borde vara år 2025 enligt passagerarna. Enligt passagerarnas och andra intressentgruppers uppfattningar, bildar HRT en ny vision och strategi som publiceras i början av nästa år.

Du kan svara på enkäten på nätet: http://player.myzef.com/broadscope/ajax/?q=31-ebc7da38