HRT önskar omfattande åsiktsutbyte om det kommande spårvagnslinjenätet

Under spårvagnstrafikens linjenätsplaneringsarbete, som inleddes i september, har man utarbetat olika linjenätsalternativ för jämförelse.

Utkasten för linjenätplanen utarbetas på basis av respons på linjenätsalternativ och preciserad planering.

Avancemanget av planeringsarbetet har redan från början presenterats på projektets egen bloggsida där allmänheten kan kommentera och ta ställning till det kommande linjenätet. Åsiktsutbytet har varit livligt och HRT önskar att invånarna tar aktivt ställning också till linjenätsalternativ på bloggadressen http://hslraitioliikennelinjasto.blogspot.fi/.

Verkningar av olika alternativ bedöms från teknisk och ekonomisk synvinkel men också passagerarnas synvinkel hålls starkt framme. ”Målsättningen är att skapa ett lätt och enkelt linjenät. Respons från invånarna är mycket värdefull när planen utarbetas”, konstaterar HRT:s kollektivtrafikplanerare Lauri Räty. Linjenätsplanen blir färdig i början av år 2014.

Behovet av att granska spårvagnslinjenätet beror på ändringar i staden. I de före detta hamnområden byggs nya bostader och arbetsplatser och resandet inom stadskärnan ökar. Inom de närmaste åren också Ringbanan och Västmetron påverkar hur man reser i Helsingfors stadskärna.

”Popularitet av spårvagnstrafiken har ökat litet. Vi vill utveckla spårvagnslinjerna så att tendensen förblir densamma eller blir gärna starkare”, säger Lauri Räty.

 

 

 

 

Välkommen att träffa planerare

Spårvagnstrafikens linjenätsplanutkast presenteras också på för alla öppna tillställningar där invånarna kan diskutera med planerare och ge respons. Planerare kan träffas enligt följande:

• På Tölö bibliotek på måndagen 25.11 kl. 15–19
• I utställningslokal Plattformen på onsdagen 27.11 kl. 15–18.45
• På Berghälls bibliotek på måndagen 2.12 kl. 15–19