HRT:s styrelsebeslut 19.11.2013

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://www.hsl.fi/paatoksenteko

Ilkka Heinänen till HRT:s ekonomi- och förvaltningsdirektör

Styrelsen valde ekonomie magister Ilkka Heinänen till HRT:s ekonomi- och förvaltningsdirektör. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013341-2.PDF

Miljöbonus

Styrelsen beslöt att HRT betalar under denna konkurrensutsättningsrunda 30 800 euro (+moms) år 2014 som miljöbonus för användning av biogas som minskar utsläpp. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013341-3.PDF

HRT:s kundnöjdhetsenkät och kvalitetsundersökning till Taloustutkimus Ab

Styrelsen beslöt att välja Taloustutkimus Ab som leverantör för undersökningar. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013341-4.PDF

Biljetternas prissättningsprinciper i zonmodellen

Styrelsen diskuterade ämnet på allmän nivå och bordlade ärendet. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013341-5.PDF

Utveckling av spårvagnslinjerna 2,3 och 7

Utvecklingsprogrammet för linjerna 2,3 och 7 presenterades för styrelsen. Styrelsen framställer till Helsingfors stad att planering av åtgärderna skulle inledas i början av år 2014. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013341-6.PDF

Utlåtande om Nyland-programmet

HRT ger utlåtande om programmet enligt framställningen. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013341-7.PDF

Passagerarnas tillfredsställelse med kollektivtrafiken på sommaren 2014

Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013341-8.PDF

Mer information:
Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884, suvi.rihtniemi@hsl.fi
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink, tfn 040 715 0440, mari.flink@hsl.fi