Ilkka Heinänen till HRT:s ekonomi- och förvaltningsdirektör

Ekonomie magister Ilkka Heinänen, 41, har utsetts till HRT:s ekonomi- och förvaltningsdirektör. HRT:s styrelse beslöt om utnämningen 19.11. Heinänen inleder arbetet i januari.

Heinänen kommer till HRT:s tjänst från Kommunernas Tiera Ab där han har fungerat som ekonomidirektör. Tidigare har han arbetat som ekonomidirektör bl.a. i Arek Ab som verkar i arbetspensionsbranschen.

HRT:s förvaltningsavdelning och ekonomiavdelning sammansluter sig i början av år 2014 som Ekonomi- och förvaltningstjänster och samtidigt sammansluts direktörstjänster av två avdelningar. Ekonomi- och förvaltningsdirektör är en medlem i HRT:s ledningsgrupp och rapporterar i sin tjänst till verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Mer information: Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884