Resandets smidighet på tåg har förbättrat

Passagerarna gav utmärkt vitsord för HRT-områdets kollektivtrafik i enkäten på sommaren 2013. 86 procent av passagerarna var nöjda med servicen och medeltalet av vitsorden var 4,01 på skalan 1–5. Speciellt vitsord för spårvagns- och tågtrafikens pålitlighet blev bättre jämfört med tidigare somrar. Också resandets smidighet på tåg fick betydligt bättre vitsord än tidigare.

Också passagerarna på Sveaborgsfärjan gav utmärkt vitsord för HRT-områdets kollektivtrafik, eftersom medeltalet av det allmänna vitsordet var 4,15. Också resandet på färjan fick goda vitsord på nästan alla frågor. Färjepassagerarna var nöjda med personalens betjäning och färjornas renhet, att färjorna höll tidtabeller och tidtabellerna passade för passagerarna samt med resekomforten och att det finns utrymme på färjorna. Endast tillfredsställelse med vänteförhållanden på bryggan fick ett vitsord som var under fyra. Särskilt arrangemangen på bryggan under rusningstiderna fungerade inte så bra enligt passagerarna.

”På sommaren 2013 var undersökningens specialtema trygghet. Vi kartlägger problem som gäller trygghet också med enkät riktad till busschaufförer. Målsättningen är att förbättra tryggheten så att alla som använder kollektivtrafiken kan känna sig trygga”, konstaterar Antti Vuorela, gruppchef för Operativa undersökningar-gruppen, som ansvarar för undersökningens genomförandet vid HRT.

Passagerarna känner sig otrygga på stationer och hållplatser mer än i trafikmedel. Man undviker att åka med kollektivtrafiken på grund av otryggheten, speciellt i tågtrafiken på kvällarna. Tillexempel ca en fjärdedel av passagerarna berättar att de undviker att åka med tåg under veckosluten. I andra trafikmedel är antalet under en femtedel.

HRT undersöker passagerarnas tillfredsställelse med kollektivtrafikens tjänster med enkäten året runt. Under sommarens 2013 undersökningsperiod frågades åsikter från 1 188 passagerare i Sveaborgs färjetrafik och 4 670 passagerare i andra kollektivtrafikmedel.

Mer information: Gruppchef för Operativa undersökningar-gruppen Antti Vuorela, tfn 040 5044 582