Ändringar vid årsskiftet

I början av år 2014 blir det rutt- och tidtabellsändringar i några enstaka busslinjer och Helsingfors Jouko-linjer bytts till nya närlinjer. I närtåg kan man i fortsättningen använda endast HRT-biljetter för resor inom HRT-området. Biljettpriserna stiger måttfullt vid årsskiftet.

Rutter för följande busslinjer ändras 1.1

Helsingfors interna busslinjer 78 ja 90A

K-rutten för regionlinje 231 upphörs

Vandas interna busslinjer 69/69B och 87

Tidtabeller för följande busslinjer ändras 1.1

Helsingfors interna busslinje 79

Esbos busslinje 65/65K samt regionlinje 165N

Regionlinjer 519, 520 och 554

Två nya hållplatser tas i bruk på Lallukkavägen

Jouko-linjerna byts till nya närlinjer

Helsingfors Jouko-stadsdelslinjer ersätts fr.o.m. i början av år 2014 med närlinjer som trafikerar i samma områden och erbjuder mest de samma förbindelserna. Ställvis blir det nya turer och trafikeringstiderna blir längre. Läs mer

Endast HRT-biljetter gäller i närtåg inom HRT-området

Fr.o.m. i början av år 2014 kan man använda endast HRT-biljetter i närtåg för resor inom HRT-området. Läs mer

Biljettpriserna stiger måttfullt

HRT riktar prishöjningar till enkelbiljetter och föredrar periodbiljettanvändare i sin prissättning. Priset på periodbiljett i regiontrafiken stiger inte alls. Priset på intern periodbiljett stiger med 1,3 procent i alla HRT-kommuner. Cirka 80 procent av HRT:s kunder har periodbiljett. Läs mer

Biljettpriser 2014