Biljettförsäljning i HRT-områdets närtåg ändras 1 januari

Fr.o.m. i början av år 2014 kan man använda i HRT-områdets interna resor i närtåg endast HRT:s biljetter. VR:s zonbiljetter gäller fortfarande i närtågen för sådana passagerare som reser från utanför HRT-området.

Ändringen påverkar resenärer i HRT-området på så sätt att i fortsättningen kan man i närtåg köpa endast HRT:s biljetter för HRT-områdets interna resor. Fördelen med HRT-biljetten är omstigningsmöjligheten till annan kollektivtrafik i HRT-området. De förmånligaste biljetterna är värde- och periodbiljetter som laddas på HRT:s resekort.
 
VR:s zonbiljetter gäller fortfarande om resan börjar eller fortsätter utanför HRT-området. Till exempel resan från Riihimäki till Esbo eller från Räckhals till Träskända med nödvändiga omstigningar kan fortfarande göras med VR:s zonbiljett. Dessutom de som bor utanför HRT-området och stiger på i Kervos eller Kyrkslätts stationer kan använda VR:s periodbiljett för sina resor till och från arbete också efter årsskiftet.
 
Också med VR:s fjärrtrafikbiljett kan man stiga om till HRT-områdets närtåg utan att köpa en HRT-biljett och resa ändå till destinationsstationen.
 
Från biljettprissynvinkel känns ändringen i HRT-området särskilt i biljetter för pensionärer som bor i Kervo och Kyrkslätt. HRT beviljar inte pensionärsrabatt som baserar sig på åldern utan pensionärsrabatt beviljas endast för personer som får FPA:s folkpension eller garantipension.

VR:s seriebiljetter och periodbiljetter som har köpts före årsskiftet gäller enligt den ursprungliga giltighetstiden.

HRT:s biljettpriser 2014