HRT:s styrelsebeslut 10.12.2013

Prissättning av biljetter i den nya zonmodellen
Styrelsen beslöt om prissättning och prisrelationer av biljetterna i den nya zonmodellen enligt framställningen. Styrelsen röstade om priset av BC-båge som var 60 euro enligt framställningen och 55 euro enligt motförslaget. Föredragandens framställning fick 9 JA-röster och Sirpa Hertells motförslag 5 NEJ-röster. Dessutom röstade styrelsen om strykning av övre åldersgräns för studentrabatt.  Föredragandens framställning, där övre åldersgräns för rabatten var 29 år, fick 8 JA-röster och Sirpa Hertells motförslag 6 NEJ-röster. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-2.PDF.

Grundande av stomlinjen 560
Styrelsen beslöt grunda en ny stomlinje 560 och göra de nödvändiga linjenätsändringarna i början av hösttrafik 2015. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-3.PDF.

Beställning av närtågstrafiken för år 2014 och avtalet om tågtrafikens biljettkontrollverksamhet
Styrelsen beslöt beställa närtågstrafiken för år 2014 från VR-Koncern Ab enligt framställningen. Styrelsen beslöt också ingå ett avtal om tågtrafikens biljettkontrollverksamhet för nästa år med VR.  Länkar till framställningarna: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-4.PDF och

Utlåtande om utkast till trafiksystemplan för Västra Nyland
Styrelsen gav Nylands förbund utlåtandet om ärendet enligt framställningen. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-7.PDF.

Utlåtande om stadsplaneförslag till västra delen av Kerca III-området
Styrelsen gav Kervo stad utlåtandet om ärendet enligt framställningen. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-8.PDF.

Ändring av HRT:s verksamhets- och ekonomiplan 2014-2016 i samkommunsstämman
Styrelsen antecknade för kännedom samkommunsstämmans beslut. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-9.PDF.

HLJ 2015
Styrelsen antecknade för kännedom läget för beredning av trafiksystemplan för Helsingforsregionen. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-10.PDF.

Uppskattning av HRT-varumärket 2013
HRT:s bekanthet och uppskattning har utvecklat sig positivt bland både användarna och alla huvudstadsregionens invånare. Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-11.PDF.

 

Mer information:
Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884, suvi.rihtniemi@hsl.fi
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink, tfn 040 715 0440, mari.flink@hsl.fi