Kutsuplus kör nu till Hagalund och Östra centrum

HRT:s Kutsuplus-tjänst erbjuder resor i ännu vidare område fr.o.m. 2 januari.

I väst sträcker sig serviceområdet ändå till Sunnanvindsvägen och Nordvägen i Hagalund. I Östra Helsingfors utvidgas Kutsuplus-området till Östra centrum och Kvarnbäcken. Bussarna får drygt hundra nya hållplatser till sina förfogande.

Hållplatser som används av Kutsuplus-bussarna finns på kartan på adressen kutsuplus.fi/pricing, där också finns en prisräknare.  Man får syn på hållplatserna genom att zooma in kartan. Med prisräknaren kan man granska priser för olika resor utan att registrera sig i tjänsten.

Kutsuplus betjänar även på nyårsafton samt på alla vardagar mellan nyårsdagen och trettondagen kl. 6-23. Resorna kan beställas fr.o.m. kl. 5.45.

Kutsuplus-serviceområde fr.o.m. 2.1.2014

kutsuplus.fi