Med resekortet till Sveaborgs bibliotek varje dag

Öborna kan använda Sveaborgs bibliotek varje dag i veckan fr.o.m. 6.10. Utanför öppettider är inträdet möjligt med HRT:s resekort dit man har inkopplat bibliotekskortets egenskaper.

Tidigare under våren testades utlåningen med resekortet på Berghälls bibliotek och Bibliotek 10 i Helsingfors. Man ville utvidga testet också till andra funktioner. Självbetjäningstestet på Sveaborgs bibliotek inleddes på söndagen 6.10. Utanför öppettider är inträdet möjligt med HRT:s resekort. Man kan besöka biblioteket på egen hand på söndagarna, måndagarna och tisdagarna mellan sex på morgonen och tio på kvällen. Självbetjäningstestet pågår t.o.m. 25.5.2014.

Söndagens tidningar kan läsas omgående

På självbetjäningsbiblioteket sker utlåning och återlämning via automater. Alla vuxna invånare på Sveaborg med Helmet-bibliotekskort kan använda biblioteket. Användningsrätten får man endast på Sveaborgs bibliotek.

”Utgångspunkten är att förbättra öbornas servicenivå under vintertiden”, berättar bibliotekschef Harri Sahavirta. ”Biblioteksutrymmen, samlingar, klientdatorer och tidningar fås i effektivare bruk. Nu kan man läsa också söndagens tidning omgående på biblioteket”, fortsätter han.

I testet har på förhand anmält sig 100 öbor. Erfarenheter man får från testet utnyttjas i tjänstens vidareutveckling. Syftet är att öka användningsmöjligheten utanför öppettider också på andra bibliotek.

Sveaborgs bibliotek är öppet normalt ons-tors kl. 14-19.45 och fre-lör kl. 10-15. Under testet blir bibliotekets normala verksamhet oförändrad.

Inspirerad av Helsingfors exempel testar man också i Esbo möjligheten att använda resekortet som bibliotekskort. I oktober inleddes testet av den första fasen på Hagalunds bibliotek och Sellobiblioteket där man kan låna ut material med resekortet.

Stadsbornas stamkundskort som sikte

Forum Virium Helsinki har främjat användning av HRT:s resekort mer omfattande i framtiden som ”stadsbornas stamkundskort” för olika stadstjänster, såsom t.ex. inträde till museer, simhallar eller kulturevenemang. Med mindre pilotstudier testar man hur tjänst, som kräver samarbete mellan flera olika aktörer, fungerar i praktiken.