Navigatör lotsar fram nu också bussresenärer

HRT och Uleåborgs stad har publicerat Uleåborg-navigatören 25.11. Idén med tjänst som kommer för testbruk är att guida bussresenärer samt fotgängare och cyklister för att hitta fram till destinationen med hjälp av en smarttelefon. Guidningssätt är bekant från bilnavigatörer. Tjänsten har skapats genom att förena öppna informationskällor.

Uleåborg-navigatören grundar sig på kollektivtrafiknavigatör som Helsingforsregionens trafik (HRT) har gjort tillsammans med öppet utvecklarkollektiv. Versionen i Uleåborg utnyttjar stadens öppna tidtabellsmaterial samt gång- och cykelrutter som baserar sig på världsomfattande OpenStreetMap, s.k. Wikipedia för kartmaterial.

100 % öppet navigatörprojekt

”I Uleåborg-navigatören förenas konkret det arbete, som man har gjort för att öppna öppen information både på riksnivå och i Uleåborg, samt HRT:s 100-procentigt öppna navigatörprojekt: öppna data, program av öppen källkod, öppet samarbete och öppen innovation”, säger HRT:s partnerkodare Tuukka Hastrup.

Alla intresserade är välkomna att komma med i samarbetet som HRT har startat. Till exempel stadsregionerna kan publicera egna versioner av tjänsten och delta i utvecklingsarbete. Också användarna kan testa och kommentera tjänsten. Företag samt student- och forskarsamhällen är också välkomna att skapa idéer för nya användningsmöjligheter.

Publicering av Uleåborg-navigatören är en del av programmet i Öppen information-kommunturné i Uleåborg. ”Öppnande av kollektivtrafikens data och samordning av kollektivtrafiknavigatör med öppen källkod för olika orter har varit ett utmärkt exempel på praktiskt samarbete mellan olika turnéorter”, säger Antti Poikola, community coordinator vid Open Knowledge Finland rf.

Uleåborgs testversion finns på adressen: http://navi.oulunliikenne.fi. Versionen fungerar bäst med webbläsare i de nyaste Android- och iPhone-telefonerna samt i Firefox.

Adressen för utvecklarkollektivet är http://dev.hsl.fi.