Problem med HRT:s responssystem

Ibruktagande av ny e-posttjänst har stört HRT:s responssystem så att en del av responser har försvunnit ur systemet. En del av responser som har skickats genom responsblanketten på internet 25.11-5.12 har inte alls inskrivits i vårt system. HRT beklagar händelsen.

Om du inte har fått ett svar på din respons, hoppas vi att du skickar din respons till oss på nytt. Responssystemet fungerar normalt igen.