Redan 27 000 har besökt utställningen Kollektivtrafikens ansikte

Gallerirundan som passar för midvintermörkret kan också göras på internet i HRT:s bildgalleri Kollektivtrafikens ansikte. Utställningen av fotografen Lauri Eriksson öppnade på nätet i slutet av november och under två veckors tid har redan 27 000 besökare gjort en visit i galleriet. På bilder kan man se HRT:s kunder i all dess brokiga mångfald från babyer till åldringar. Dessutom ett videodokument och nio personintervjuer, där kunderna berättar vad de önskar från kollektivtrafiken, tillhör utställningen Sammanlagt finns det 526 bilder.

”Vi ville lyfta fram våra egna kunder och berätta dem att de är det viktigaste.  På bilderna får människorna vara sådana som de är”, berättar HRT:s kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink.

Fotografen Lauri Eriksson fotograferade frivilliga modeller i pop-up-studior vid stationer under en veckas tid i november.

”När jag tog bilderna var människorna väldigt öppna och entusiastiska”, berättar Lauri Eriksson. Eriksson uppmanar att bekanta sig med utställningen med öppna sinnen: ”Är det fråga om konst, media- eller reklamevenemang eller en spännande blandning av alla dessa – människorna får själv bestämma vad detta är.”

Nästa år gör man en kringvandrande utställning av bilderna som dyker upp för förbigående i olika håll av Helsingforsregionen. Först öppnar utställningen på Sanomahuset under veckorna 5-6, dvs. 27.1-9.2.

Stig in i utställningen