Ta ställning till konsekvensbedömning av trafiksystemplan

Programmet för konsekvensbedömning av trafiksystemplan för Helsingforsregionen (HLJ 2015) har blivit färdigt. I programmet definieras hur och med hurdan tidtabell konsekvensbedömning av HLJ 2015 kommer att genomföras. Programmet för konsekvensbedömning och bakgrundsmaterialet kan läsas på våra webbsidor och serviceställen:

 Programmet för konsekvensbedömning av trafiksystemplan för Helsingforsregionen (endast sammandrag på svenska)
 Ramprogrammet, HLJ 2015 (endast sammandrag på svenska)
 Officiell kungörelse (på svenska)

Berätta dina åsikter på kommentarfältet nedan eller genom att skicka e-post till: hlj@hsl.fi.