Festare hittade nattmetron

Den förlängda metrotrafiken under veckoslutsnätter har varit populär speciellt under lillajulssäsongen.

Många som åkte till Östra Helsingfors bytte nattbussen till metro men de sena metroavgångarna betjänade också de som reste inom stadskärnan. Nattmetrotestet inleddes i mitten av förra november. Det gjordes i genomsnitt 4 000 resor/natt med nattmetron före julen. Samtidigt minskade passagerarantalet i Östra Helsingfors nattbussar endast med ca 1 300, till 1 500 passagerare per natt.

”Vi hade väntat oss att nattmetron är populär under lillajulssäsongen. En positiv överraskning var dock att antalet metropassagerare ökade mera än antalet nattbusspassagerare minskade”, säger Tero Anttila, direktör för avdelningen för kollektivtrafikplanering vid HRT. ”Nattmetron har alltså samlat in passagerare klart mera annanstans än från Östra Helsingfors busslinjer. På basis av stationsvis statistik kan man dra slutsatser att det gjordes många interna resor inom stadskärnan med de sena metroavgångarna.”

Under test som pågår ändå till mitten av juni trafikerar metron två timmar längre än vanligt under veckosluten. Nattbussar från centrum till Östra Helsingfors saknar några avgångar och trafikeringstiden för anslutningsbusslinjer blir oförändrad. I metron görs sammanlagt ett par hundra tusen resor på vardagarna. På lördagarna är passagerarantalet i genomsnitt 135 300.

Enligt Anttila kan man inte ännu dra generella slutsatser om nattmetrons passagerarantal på basis av lillajulssäsongen. ”Först de kommande månaderna visar om popularitet är bestående eller säsongbetonad.”

HRT följer utveckling av nattmetrons passagerarantal under våren och syftet är att besluta på senvåren om att göra testet permanent. Transporter som krävs för byggande av Västmetron och metrons automatiseringsarbeten som görs i tunnlar påverkar också genomförande av nattrafiken, eftersom arbeten kan göras endast på natten utanför trafikeringstiden.