HRT:s styrelsebeslut 21.1.2014

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/TELIMET.HTM

Trafikeringsplanen 2014 - 2015
Styrelsen godkände trafikeringsplanen. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014358-2.HTM. Om ärendet meddelas separat.

Avbrytande av anskaffningsförfarande
Styrelsen beslöt att avbryta anskaffningsförfarandet gällande Helsingfors interna linjer 51 och 56 och fortsätta trafikeringen av linjerna på basis av ett tillfälligt avtal tills trafikeringen kans inledas med ett avtal enligt lagakraftvunnet anskaffningsbeslut. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014358-3.HTM.

Anbudsförfarande för busstrafiken
Styrelsen beslöt att ordna ett anbudsförfarande för ovannämnda linjer samt för den nya stamlinjen 560. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014358-4.HTM.

Anbudsförfarande för Kutsuplus-trafiken
Styrelsen beslöt att ordna ett anbudsförfarande för att fortsätta trafikeringen av Kutsuplus-tjänsten ändå till slutet av september 2016 inklusive möjligheten för ett års option. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014358-5.HTM.

Östersundom föreningens rättelseyrkande
Styrelsen beslöt att förkasta rättelseyrkandet. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014358-6.HTM.

Harri Häiväläs rättelseyrkande
Styrelsen beslöt att förkasta rättelseyrkandet. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014358-7.HTM.

Rättelseyrkande gällande stomlinje 560
Styrelsen beslöt att förkasta rättelseyrkandet gällande stomlinje 560. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014358-8.HTM.

Mer information:
Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884, suvi.rihtniemi@hsl.fi
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink, tfn 040 715 0440, mari.flink@hsl.fi

HRT Helsingforsregionens trafik svarar för planeringen och beställningen av huvudstadsregionens kollektivtrafik samt utarbetandet av trafiksystemplan för Helsingforsregionen. I samkommunen finns 350 anställda och omsättningen är nästan 600 miljoner euro om året. Årligen görs 350 miljoner resor i trafiken ordnad av HRT, vilket är ca 60 % av alla kollektivtrafikresor i Finland. Kontaktuppgifter för media: https://www.hsl.fi/viestinta.